Polityka prywatności firmy Custom Mike

 

Custom Mike szanuje prawo do prywatności użytkowników naszych usług i gwarantuje im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy najwyższych starań, by dane osobowe naszych użytkowników były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej.

 

ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

jest firma Custom Mike z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Toruńskiej 2/62 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP 895 185 24 39, REGON 022162004

 

JAKIE DANE GROMADZIMY

Przetwarzamy następujące dane osobowe użytkowników:

  1. Imię i Nazwisko lub nazwę firmy

  2. adres miejsca zamieszkania

  3. numer telefonu

  4. adres poczty e-mail

Dane zebrane w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27/04/2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10/05/2018

 

CIASTECZKA

Nasza strona , jak większość witryn internetowych , korzysta z tzw. plików cookies. Pliki te zapisywane w pamięci Twojego urządzenia umożliwiają Ci korzystanie z naszej witryny oraz gromadzone są w celu :

  1. zapamiętywania informacji o Twojej sesji

  2. statystycznym

  3. marketingowym

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych, lub zapytać o inne informacje dotyczące Polityki Prywatności napisz do nas wiadomość na adres : info@custommike.pl

Follow us

  • Pinterest Ikona społeczna
  • Facebook - Custom Mike

​© 2018 by Custom Mike. All rights reserved.