top of page

Jak działa Hornet?

How Hortnet works?

Rower uruchamia się za pomocą umieszczonego na kierownicy pilota, dzięki któremu również jesteś w stanie zmieniać tryb jazy oraz stopnie wspomagania. Przed zabezpieczeniem roweru przed kradzieżą , dodatkowo możliwe jest zablokowanie za pomocą aplikacji baterii.

The bike is started using the remote control placed on the steering wheel, thanks to which you can also change the driving mode and the degrees of assistance. Before securing the bike against theft, it is additionally possible to lock it using the battery application.

Jaki jest czas oczekiwania

na Horneta?

When will I get my Hornet?

Ze względu na ręczne wykonanie, każdego egzemplarza  , czas oczekiwania na 

rower od momentu ustalenia wszystkich szczegółow to około 60 dni.

( rowery personalizowane pod klienta)

Zapytaj o dostępność gotowych limitowanych edycji.

Each bike is custom handmade, therefore the waiting time is approximately 60 days. (Personalised bikes). Ask for availability of premade limited edition models.

Jaka jednostka napędza Horneta?

How is Hornet powered?
 

Preferowanym silnikiem jest mocna i sprawdzona jednostka firmy MXUS, model 30H ( 7x9) posiada zainstalowany czujnik temperatury NTC10k, oraz przewody fazowe o zwiększonej średnicy, zapobiegające przegrzewaniu się. Moc nominalna to 1200W przy 48V, maksymalny prąd jaki można zastosować przy tym modelu to 45A ( pod warunkiem stałej kontroli temperatury) Maksymalna moc ciągła dochodzi do 1500W. Prędkość tej jednostki to około 36 km/h, przy  48V. Moment obrotowy to aż 85Nm.

Ze względu na bezpieczeństwo użytkownika, rowery Hornet skonfigurowane są do Vmax 25km/h i mocy 250W

The preferred engine is a strong and tested unit MXUS, model 30H ( 7x9) which has a temperature sensor NTC10k and increased width phase cables which prevent overheating. Nominal power is 1200W at 48V, max power in this model is 45A (under constant temperature control). Max constant power reaches 1500W. The unit can reach the speed of 36km/h at 48V. Torque is 85Nm.
For the sake of user safety, Hornet bikes are factory-configured to Vmax 25km/h and 250W

Co daje dwu letnia

gwarancja ?

What does the two year warranty cover?

Custom Mike udziela dwu letniej gwarancji na wszystkie elementy elektroniczne i mechaniczne. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń będących następstwem błędów w technice jazdy, skoków czy akrobacji, jak również uszkodzeń wynikających ze zmian konstrukcyjnych, prób przerabiana i modyfikacji roweru, oraz uszkodzeń mechanicznych farb, elementów stałego eksploatowania jak: łańcuch, opona, klocki hamulcowe itp. Nabywca ma obowiązek zgłoszenia wady w ciągu 7 dni od jej powstania na adres mailowy info@custommike.pl. Używanie wadliwego produktu może doprowadzić do dalszych uszkodzeń, a także niesie ryzyko wypadku, uszkodzenia ciała. Do wszczęcia procedury gwarancyjnej potrzebny jest dowód zakupu i karta gwarancyjna.

 Custom Mike gives a 2-year warranty for all electronic and mechanical components. The warranty does not cover damage resulting from faulty riding technique, jumps or stunts, own construction modifications, mechanical damage of paint and working components: chain, breaks etc. The buyer is obliged to notify about the damage within 7 days from the occurrence by sending an e-mail to info@custommike.pl. Use of a damaged unit my lead to further damage and may cause an accident and lead to injury.
Proof of purchase and warranty card is required to start the warranty procedure.

 

Czy mogę zwrócić

rower?

Can I return my bike?

Zwroty możliwe są w ciągu 14 dni od otrzymania zakupionego towaru. Towar nie może być używany. Koszty transportu pokrywa kupujący. W przypadku rowerów zwroty możliwe są tylko dla rowerów modelowych podanych na stronie: Rowery personalizowane, budowane na specjalne życzenie klienta, zmiana kolorów, wzorów itp, nie podlegają zwrotom.

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rower wykonany według jego specyfikacji.

Returns are accepted within 14 days of reception of the purchase. The product must not be used. In case of bikes, only returns of models available on the website are accepted. Personalised custom bikes are not subject to returns. 
The right to cancel the contract without a reason does not apply in the case of custom bikes made to specific requirements. 

 

Co stanie się z rowerem podczas jego zmoknięcia na deszczu?

What happens to the bike when it gets wet in the rain?

Jeżeli podczas przejażdżki zastanie Cię deszcz, nie przejmuj się. Zaleca się jednak ze względu na materiały tj. skóra nie używać roweru w dni deszczowe, pozwoli to na dłuższe użytkowanie pojazdu. Nie używaj mocnego strumienia wody do mycia roweru, zaleca się mycie wyłącznie ręczne.

If you find rain during the ride, do not worry. However, due to the materials, i.e. leather, it is recommended that you do not use your bike on rainy days, this will allow you to use the vehicle longer. Do not use a strong water jet to wash your bike, it is recommended to wash only by hand.

Jaki jest max. zasięg roweru na jednym ładowaniu ?

What is the maximum range of the bike on one charge ?

Zasięg roweru zależy od baterii, oraz od charakteru jazdy użytkownika i uzywanego wspomagania. 

1. Bateria 24.2Ah 48V ( 13s7p) - 80-100km

2. Bateria 28Ah 48V ( 13s8p) - 120-150km

3. Bateria 24,2Ah 60V ( 16s7p) - 50-80km

4. Bateria 28Ah 60V ( 16s8p) - 100-130km

The range of the bicycle depends on the battery, and the nature of the user's ride and the support used. 

Battery 24.2Ah 48V ( 13s7p) - 80-100km

2. 28Ah 48V ( 13s8p) battery - 120-150km

Battery 24.2Ah 60V ( 16s7p) - 50-80km

4. 28Ah 60V ( 16s8p) battery - 100-130km

Jaka jest żywotność

akumulatora?

What is the lifetime

battery?

Akumulator w rowerze Hornet, zbudowany jest z najwyższej jakości nowych ogniw o pojemności 3500mAh firmy Sanyo lub Samsung, wytrzymują one około 900 ładowań bez znacznej straty pojemności. Zmniejszenie takiej pojemności z czasem nie wpływa na moc wspomagania, lecz zmniejsza zasięg roweru. Akumulator przy mocnej eksploatacji wytrzymuje 5 lat bez znacznej straty pojemności.

The battery in the Hornet bike is built with the highest quality new cells with a capacity of 3500mAh by Sanyo or Samsung, they can withstand about 900 charges without significant loss of capacity. Reducing such capacity over time does not affect the power of the support, but reduces the range of the bike. Battery with strong operation lasts 5 years without significant loss of capacity.

Jak zamówić rower?

How to order?

Nic prostszego, po rostu napisz do nas, a my skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia wszelkich szczegółów Twojego roweru.

Hornet jest wysyłany w opakowaniu spełniającym wymogi transportu. Jest skonfigurowany zgodnie z przepisami jakie obowiązują w danym kraju.

It couldn’t be easier. Just write us and we will get in touch to discuss all the details of your bike

Hornet is shipped in fit for transport packaging. It is configured according to the legislation specific to each country. 

bottom of page